Kurs seviyeleri hakkında bilgi

A Seviyesi:
"Temel Dil Kullanımı"

a1

Giriş Seviyesi

Belirli ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan tanıdık, günlük ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir ve başkalarına kendileri hakkında sorular sorabilir; B. nerede yaşadıkları, hangi insanları tanıdıkları veya sahip oldukları şeyler – ve bu tür soruları yanıtlayabilirler. Karşısındaki kişi yavaş ve net konuştuğunda ve yardım etmeye istekli olduğunda kolaylıkla iletişim kurabilir.
a2

Temel Bilgiler

Acil önem taşıyan alanlarla (örneğin kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, iş, yerel bölge) ilgili cümleleri ve yaygın olarak kullanılan ifadeleri anlayabilir. Tanıdık ve ortak konular hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişini içeren basit, rutin durumlarda iletişim kurabilir. Kendi geçmişini ve eğitimini, yakın çevresini ve acil ihtiyaçlarla ilgili şeyleri anlatmak için basit araçları kullanabilir.

a1

Giriş Seviyesi

Belirli ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan tanıdık, günlük ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir ve başkalarına kendileri hakkında sorular sorabilir; B. nerede yaşadıkları, hangi insanları tanıdıkları veya sahip oldukları şeyler – ve bu tür soruları yanıtlayabilirler. Karşısındaki kişi yavaş ve net konuştuğunda ve yardım etmeye istekli olduğunda kolaylıkla iletişim kurabilir.

 

 

 

a2

Temel Bilgiler

Acil önem taşıyan alanlarla (örneğin kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, iş, yerel bölge) ilgili cümleleri ve yaygın olarak kullanılan ifadeleri anlayabilir. Tanıdık ve ortak konular hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişini içeren basit, rutin durumlarda iletişim kurabilir. Kendi geçmişini ve eğitimini, yakın çevresini ve acil ihtiyaçlarla ilgili şeyleri anlatmak için basit araçları kullanabilir.

B Seviyesi:
"Dilin Bağımsız Kullanımı"

b1

Orta

Açık, standart bir dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman vb. konularda tanıdık şeyler içerdiğinde ana noktaları anlayabilir.
Dil alanında seyahat ederken karşılaşılan çoğu durumla başa çıkabilir.
Bilinen konular ve kişisel ilgi alanları üzerinde kendisini basit ve tutarlı bir şekilde ifade edebilir.
Deneyimler ve olaylar hakkında rapor verebilir, hayalleri, umutları ve hedefleri tanımlayabilir ve planlar ve görüşler için kısa nedenler veya açıklamalar verebilir.

b2

İyi Orta Seviye

Somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana içeriğini anlayabilir; aynı zamanda kendi uzmanlık alanındaki teknik tartışmaları da anlıyor.
O kadar kendiliğinden ve akıcı bir şekilde iletişim kurabilir ki, her iki tarafta da büyük bir çaba harcamadan ana dilini konuşanlarla normal bir konuşma yapmak mümkündür.
Çok çeşitli konularda kendini açık ve ayrıntılı olarak ifade edebilir, güncel bir konuya bakış açısını açıklayabilir, çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sunabilir.

b1

Orta

Açık, standart bir dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman vb. konularda tanıdık şeyler içerdiğinde ana noktaları anlayabilir.
Dil alanında seyahat ederken karşılaşılan çoğu durumla başa çıkabilir.
Bilinen konular ve kişisel ilgi alanları üzerinde kendisini basit ve tutarlı bir şekilde ifade edebilir.
Deneyimler ve olaylar hakkında rapor verebilir, hayalleri, umutları ve hedefleri tanımlayabilir ve planlar ve görüşler için kısa nedenler veya açıklamalar verebilir.

b2

İyi Orta Seviye

Somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana içeriğini anlayabilir; aynı zamanda kendi uzmanlık alanındaki teknik tartışmaları da anlıyor.
O kadar kendiliğinden ve akıcı bir şekilde iletişim kurabilir ki, her iki tarafta da büyük bir çaba harcamadan ana dilini konuşanlarla normal bir konuşma yapmak mümkündür.
Çok çeşitli konularda kendini açık ve ayrıntılı olarak ifade edebilir, güncel bir konuya bakış açısını açıklayabilir, çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sunabilir.

C seviyesi:
"Yetkin Dil Kullanımı"

c1

İleri Düzey Bilgi

Çok çeşitli zorlu, uzun metinleri anlayabilir ve aynı zamanda örtülü anlamları da kavrayabilir. Çoğu zaman kelimeleri açıkça aramak zorunda kalmadan kendilerini kendiliğinden ve akıcı bir şekilde ifade edebilirler. Dili sosyal ve mesleki yaşamda veya eğitim ve çalışmalarda etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda kendini açık, yapılandırılmış ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir ve metinleri uygun şekilde bağlamanın çeşitli yollarını kullanabilir.
c2

Mükemmel Bilgi

Okuduğu veya duyduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan alınan bilgileri özetleyebilir, nedenleri ve açıklamaları tutarlı bir sunumla sunabilir. Kendini spontane, çok akıcı ve net bir şekilde ifade edebilir ve daha karmaşık durumlarda bile anlamdaki ince nüansları net bir şekilde ortaya koyabilir.
c1

İleri Düzey Bilgi

Çok çeşitli zorlu, uzun metinleri anlayabilir ve aynı zamanda örtülü anlamları da kavrayabilir. Çoğu zaman kelimeleri açıkça aramak zorunda kalmadan kendilerini kendiliğinden ve akıcı bir şekilde ifade edebilirler. Dili sosyal ve mesleki yaşamda veya eğitim ve çalışmalarda etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda kendini açık, yapılandırılmış ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir ve metinleri uygun şekilde bağlamanın çeşitli yollarını kullanabilir.
c2

Mükemmel Bilgi

Okuduğu veya duyduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan alınan bilgileri özetleyebilir, nedenleri ve açıklamaları tutarlı bir sunumla sunabilir. Kendini spontane, çok akıcı ve net bir şekilde ifade edebilir ve daha karmaşık durumlarda bile anlamdaki ince nüansları net bir şekilde ortaya koyabilir.
Scroll to Top